4. KONGRES HITNE MEDICINE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
Vodice, Hrvatska, 25.-28. travnja 2018.

Program

TEME KONGRESA

 1. Hitna medicina temeljena na dokazima
 2. Primjeri dobre prakse u hitnoj medicini
 3. Akutna toksikologija
 4. Laboratorijska i radiološka dijagnostika u hitnoj medicini
 5. Tijek hitne intervencije od prijema poziva u MPDJ do završnog zbrinjavanja pacijenta u OHBP-u
 6. Slobodne teme

RADIONICE

 1. RSI
 2. Postavljanje centralnog venskog puta
 3. Porod I
 4. Porod II
 5. Pisanje stručnog i znanstvenog rada

OKRUGLI STOL

 1. Okrugli stol za pravnike u hitnoj medicini:
  "Pravni propisi u hitnoj medicinskoj službi – gdje smo danas?"

Copyright © 2017 eBurza Grupa. All rights reserved.