5. KONGRES HITNE MEDICINE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
Vodice, Hrvatska, 01.-04. travnja 2020.

Prijava sažetaka

Sažetci i posteri

 1. Rok za prijavu in extenso radova i sažetka je 20. prosinca 2019.
  VAŽNO!!! – Produžen rok za prijavu do 10 siječnja 2020.
 2. Potvrda o prihvaćanju sažetaka bit će poslana do 19. veljače 2020.
 3. Izabrani i recenzirani in extenso radovi biti će objavljeni u suplementu časopisa Acta Medica Croatica (indeksiran: Medline).
 4. Svi prihvaćeni sažeci radova biti će objavljeni u knjizi sažetaka.
 5. Sažeci radova i in extenso radovi mogu biti prijavljeni na engleskom ili hrvatskom jeziku.
 6. Prijavljeni sažetci i in extenso radovi se pripremaju prema uputama časopisa Acta Medica Croatica.
 7. Stručni odbor Kongresa zadržava pravo na izbor oblika prezentacije rada na Kongresu.
 8. Posteri će biti izloženi tijekom cijelog Kongresa.
 9. Maksimalna dimenzija postera može biti 80x120 cm.
 10. Najbolji poster bit će nagrađen.

Copyright © 2019 eBurza Grupa. All rights reserved.