3. KONGRES HITNE MEDICINE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
Vodice, Hrvatska, 21.-23. travnja 2016.

Organizatori

Hrvatsko društvo za hitnu medicinu i Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine

PREDSJEDNICA KONGRESA

Ingrid Bošan-Kilibarda

DOPREDSJEDNIK KONGRESA

Damir Važanić

TAJNICA KONGRESA

Ana Stipetić

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Predsjednica

Branka Tomljanović

Članovi

Miroslav Antić
Davorka Badovinac
Marijan Bašić
Milena Car
Maja Dragosavac
Zoran Ognjanović
Krešimir Škarica
Senka Štrbo
Željko Višnjić

STRUČNI ODBOR

Predsjednica

Maja Grba-Bujević

Članovi

Boris Filipović-Grčić
Kata Ivanišević
Altijana Kadić
Karmen Lončarek
Radmila Majhen Ujević
Tihana Miculinić (Pomoravec)
Višnja Nesek Adam
Anton Posavec
Davor Vukobrat

Copyright © 2015 eBurza Grupa d.o.o. Developed by eBurza, web design. All rights reserved.