3. KONGRES HITNE MEDICINE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
Vodice, Hrvatska, 21.-23. travnja 2016.

Program

Raspored predavanja i postera dostupan je u PDF obliku pdf download

TEME KONGRESA

 1. Hitna medicina u praksi
 2. Nove smjernice u kardiopulmonalnoj reanimaciji
 3. Prikaz slučaja zbrinjavanja hitnog pacijenta od početka intervencije na terenu do završetka zbrinjavanja u centru za hitnu medicinu
 4. Prikaz slučaja
 5. Slobodne teme

RADIONICE

 1. EKG škola
 2. Osnovni i napredni postupci oživljavanja odraslih
 3. Osnovni i napredni postupci oživljavanja djece
 4. Komunikacijske vještine u kriznim situacijama

OKRUGLI STOL

 1. Okrugli stol za pravnike u hitnoj medicinskoj službi:
  "Pravni propisi u hitnoj medicinskoj službi – gdje smo danas?"
 2. Okrugli stol za specijalizante hitne medicine:
  "Specijalizacija iz hitne medicine – gdje smo danas?"
 3. Okrugli stol za Nacionalne instruktore:
  "Nacionalni instruktori HMS - gdje smo danas?"

Copyright © 2015 eBurza Grupa d.o.o. Developed by eBurza, web design. All rights reserved.