4. KONGRES HITNE MEDICINE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
Vodice, Hrvatska, 25.-28. travnja 2018.

Organizatori

HLZ - Hrvatsko društvo za hitnu medicinu i Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine

PREDSJEDNICA KONGRESA

Ingrid Bošan-Kilibarda

DOPREDSJEDNIK KONGRESA

Damir Važanić

TAJNIK KONGRESA

Siniša Radanović

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Predsjednica

Branka Tomljanović

Članovi

Miroslav Antić
Davorka Furdek
Maja Bojić
Milena Car
Tomislav Jukić
Altijana Kadić
Adis Keranović
Emilija Lazarević
Nina Lovrić
Ivana Matoša
Krešimir Škarica
Senka Štrbo
Željko Šuput
Perica Vucelić
Mario Vukomanović

STRUČNI ODBOR

Predsjednica

Maja Grba-Bujević

Članovi

Marta Čivljak
Marina Friščić
Ivan Gornik
Radmila Majhen Ujević
Višnja Nesek Adam
Gregor Prosen
Livia Puljak
Anđela Simić
Rajka Turk
Uroš Zafošnik

Copyright © 2017 eBurza Grupa. All rights reserved.